Product Code: el001
Availability: 2-3 Days
AFN 1,400 AFN 2,000

عینک های ماساژ دهنده چشم و اعصاب

این عینک ها بعد از ۱۰ سال تحقیق تولید شده است که دارای خصوصیات ذیل میباشد.

برای آرامش چشم

دور کننده سیاهی اطراف چشم

روشن کننده چشم

آرام کننده اعصاب

دور کننده استرس

اصل ترین و با کیفیت ترین نخسه عینک های ماساژ دهنده چشم و اعصاب از برند (Pangao) را تنها از سهولت دریابید.